Ücretsiz Aykart

65 yaş üzeri :

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4736 sayılı kanun ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını tarafından 

04.03.2014 tarih ve 28391 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğini gereği, Türk vatandaşı olan altmış beş yaşını dolduran kişileri kapsar.

Başvuru için gerekli evraklar:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Kart bedeli 100 liradır.

 

Engelli:

T.C. Başbakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen Engelli Kimlik Kartı veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen ve T.C. vatandaşı olan kişileri kapsar.

Başvuru için gerekli evraklar:

 • Engelli Kimlik Kartı (Bakanlık tarafından verilen Geçerli Engelli Kimlik Kartı) veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu
 • Raporu fotokopisi. (Sürekli ibaresi bulunan raporlar hariç, “süreli” belirli tarih aralığında verilen raporların güncel tarihli olması)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Kart bedeli 100 liradır.

 

Engelli Refakatli :

Engelli Refakatçi kart tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile % 70 ve üzeri raporunda Ağır Engelli olduğunu belgeleyen kişilere ve yaşı 14’ ü geçmeyen engelli oranı % 40 ve üzeri olup tek başına seyahat edemeyecek kişileri kapsar.

Başvuru için gerekli evraklar:

 • Engelli Kimlik Kartı (Bakanlık tarafından verilen Geçerli Engelli Kimlik Kartı) veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu fotokopisi (Sürekli ibaresi bulunan raporlar hariç, “süreli” belirli tarih aralığında verilen raporların güncel tarihli olması)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 • Kart bedeli 100 liradır.

 

Gazi ve Gazi Yakını Kartı

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması  Hakkındaki Kanun kapsamında kendilerine aylık bağlanan; İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatına fiili olarak katılan Gaziler ve Harp Malulleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Mensupları, Mahalle ve Kır Bekçileri, Orman Memurları, Gümrük Muhafaza Memurları ve Sağlık Personelinden terörle mücadele esnasında yaralanan veya sakatlanan Vazife Malullerini ve bu Gazi ve Malullerin Eşleri ile kendilerinin vefatları halinde aylık bağlanan Dul Eşlerini kapsar.

Başvuru için gerekli evraklar:

 • İlgili Bakanlık tarafından verilen üzerinden üzerinde Gazi, Gazi Yakını ibaresi bulunan kart sahiplerinin alacağı  Gazi Aykart’ dır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 • Kart bedeli 100 liradır.

 

Şehit Yakını Kartı

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında kendilerine aylık bağlanan Şehitlerin Eşlerini, Anneleri ve Babaları ile Şehit olan anne ve babalarından yetim aylığı aldıkları müddetçe, Sosyal Güvenlik Kurumundan yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu Kuruma tâbi olarak çalışmayan Yetim Çocuklarını kapsar.

Başvuru için gerekli evraklar:

 • İlgili Bakanlık tarafından verilen üzerinde Şehit Ailesi ibaresi bulunan kart sahiplerinin alacağı  Şehit Yakını Aykart’ dır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 • Kart bedeli 100 liradır.

 

Milli Sporcu Kartı:

5574 sayılı kanuna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından adlarına düzenlenmiş ve üzerinde “SERBEST ” ibaresi bulanan kart sahip olanları kapsar.

Başvuru için gerekli evraklar:

 • 5574 sayılı kanuna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından adlarına düzenlenmiş ve üzerinde “SERBEST ” ibaresi bulanan kartın aslı.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 • Kart bedeli 100 liradır.

SERBEST ibareli kimlik kartını sadece devlet devlet sporcusu ünvanına sahip kişiler alabilmektedir. Devlet Sporcusu ünvanı detayları aşağıdaki linkte

yazmaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/20080709-1.htm

 

Sarı Basın Kartı:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı tarafından verilen sarı basın kartı verilen kişileri kapsar.

Başvuru için gerekli evraklar:

 • Sarı Basın tanıtım Kartının aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 • Kart bedeli 100 liradır.

 

Belediye Zabıtası:

20027000 Bakanlar Kurulu kararı gereğince kadro ünvanı Zabıta olup, Belediyelerin bünyesinde görev yapan personeli kapsar.

Başvuru için gerekli evraklar:

 • 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kadro ünvanı Zabıta olup Belediyelerin bünyesinde görev yaptıklarını belirtilen Kurum Üst Yazısı.
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 • Kart bedeli 100  liradır.

 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli:

Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Baş komiser, Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensuplarını kapsar.

Başvuru için gerekli evraklar:

·  Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve devam eden Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Baş komiser, Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış Emniyet Mensubu olduğunu belgeleyen tanıtım kimlik kartı fotokopisi.

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 • Kart bedeli 100 liradır.

 

Harcırah Kanuna Tabi Olanlar:

05.04.2002 tarih ve 24717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği; 6245 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen; Memuriyet mahalli dâhilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir ile gerekli vizeleri alınmış memur ve hizmetlileri kapsar.

Başvuru için gerekli evraklar:

 • Personelin onaylı kadro listesi ve talep yazısı.
 • Maliye Bakanlığınca tespit edilen ücret.
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Kart bedeli 100 liradır.

 

Tüik:

Türkiye İstatistik Kurumu 5429 sayılı kanunun 49.maddesi çerçevesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde sayım, araştırma, inceleme, denetim ve veri kalite kontrolü için sahada görevlendirilen personelleri kapsar.

Başvuru için gerekli evraklar:

 • Kurum Üst Yazısı
 • Excel Programı' nda hazırlanmış Personel Listesi (Kurum tarafından onaylı.)
 • Seyahat Kartı İstek Formu
 • Listenin kayıtlı olduğu CD
 • Dekont(2 nüsha)
 • Seyahat Kartı işlemlerini yürüten kişi için Görevlendirme Belgesi
 • Kart bedeli 100 liradır.